VIRKSOMHEDSPROFILER

Generalforsamling i 2018

Årets generalforsamling i Erhverv Lystrup

Dato: Onsdag den 21. februar 2018

Sted: Lystrup Café & Familie restaurant, Bystævnet 1, 8520 Lystrup
 

Agenda (med forbehold for ændringer)
 
18.00 Velkomst og buffet
18.45 Generalforsamling
19.45 Kaffe mm.
20.30 Afslutning


Generalforsamlingens dagsorden
 
1. Valg af dirigent
 
2. Formandens beretning
 
3. Regnskab
 
4. Budget og fastlæggelse af kontingent
 
5. Valg til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:
a. Hanne Nippin, Nippin Tegnestue (nuværende formand) modtager genvalg
b. Johan Petersen, ktp Data (nuværende kasserer) modtager ikke genvalg
c. Gerdt Bennetsen JSA Sikring, modtager genvalg.

På valg til bestyrelsen er:
a. Hanne Nippin, Nippin Tegnestue, modtager genvalg
b. Johan Petersen, ktp Data, modtager ikke genvalg
c. Gerdt Bennetsen JSA Sikring, modtager ikke genvalg

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (ikke på valg i år):
a. Jesper Nymann, aparte, (2017 – 2019)
b. Børge Pedersen, PL Vinimport, (2017 – 2019)
c. Torben Laursen, Martinsen Rådgivning og Revision, (2017 – 2019) 

På valg som suppleant er:
a. Keld Marstrand Christensen. Micolux
b. Per Rathcke, A/V experten. 

6. Valg af revisorer
a. Bo Dall-Hansen, Danske Bank
b. Helle Staal, Seiersen Revision

7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer. Der er ikke modtaget forslag.

8. Eventuelt

Forslag til arrangementer modtages gerne
Kom og vær med til at lægge de fremtidige linjer for Erhverv Lystrup. I hvilken retning skal vi arbejde? Hvilke typer arrangementer har du ideer til? Hvad kunne du have brug for?
Tilmelding: senest den 16. februar